Adım Adım Kentsel dönüşüm

Adım Adım Kentsel Dönüşüm

ŞAHİN KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak kendi evinizi, binanızı, sitenizi, yapı adanızı, mahallenizi; Başka Bölgeye kaydırılma Korkusu Yaşamadan kendi talebiniz, insiyatifiniz ile kentsel dönüşüm
kanunu kapsamında; yaşanabilir, depreme dayanıklı, sosyal donatıları, otoparkı, yeşil alanları olan Kaliteli yaşam alanlarına dönüştürme sürecini sizlere özetledik.

1. BU sürecin tamamında ŞAHİN KENTSEL DÖNÜŞÜM olarak Çözüm Ortaklarımız ile sizlere hizmet vermekteyiz.Belediye İmar Müdürlüğü veya Tapu Müdürlüğü’ ne başvurarak arşivden mevcut binanıza ait statik – mimari projeler (var ise) temin edilir.
2. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait (var ise) mevcut projeler, tapunuz ( Daire Tapusu, Kat mülkiyetiniz ( İskanınız) yok ise daireye ait hisseli arsa tapusu), nüfus cüzdanı fotokopisi, Tapu Müd. den alınmış Bağımsız Bölüm Listesini gösterir belge ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lisanslı ŞAHİN Mühendislik’ e başvuru yapılır.
3. BAKANLIK Lisanslı Kuruluşu ŞAHİN Mühendislik’ in binanızda yapacağı teknik inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.
4. Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Lisanslı Kuruluşu ŞAHİN Mühendislik tarafından bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç yedi gün içinde bir üst yazı ile sunulur. Örnek Dilekçe
5. Bakanlık; Deprem Risk Raporunu 10 gün içinde inceleyerek eksik yok ise onaylar. Rapor sonucu binanız riskli ise Bakanlık Tapu Müd. bir yazı ile bina tapu kütüğüne Riskli Yapı şerhini koyar. (Alım-Satım Yapılabilir-Bilgilendirme şerhidir.)
6. İlgili Tapu Müd.’ den tüm kat maliklerine Bakanlık Resmi Yazısı iletilir. (Resmi yazısının size tebligatı ile 15 gün içinde İlgili Bakanlık İl Müdürlüğüne rapor için itiraz hakkınız var.) Resmi yazının size tebliğinden sonra binanız riskli ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü hazırlanıp imza altına alınır. (Binayı nasıl, ne zaman, ne şekilde, kime, hangi dağılımla yaptıracağınız kararını alırsınız.)
7. Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı bir dilekçe ile sunulur. Örnek Dilekçe (2 ay içinde 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar protokolünü imza altına alamazsanız binanız Bakanlıkça yıkılacaktır.)
8. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için bir müteahhit şirket bulunur. Tüm Belediye Projeleri ŞAHİN KENTSEL DÖNÜŞÜM tarafından hazırlanır ve ilgili belediyeden ruhsat alınır.
9. Binanızın yeniden inşaatı veya takviye - güçlendirmesi için Bakanlık ile anlaşma sağlayan Bankalara Kentsel Dönüşüm Kredisi için başvuruda bulunulur. (Kentsel dönüşüm kapsamında verilen kira yada yapım kredilerinden sadece biri kullanılabilir. Aynı anda devletçe faiz indirimi sağlanmış 2 kredi kullanılamaz.)
10. Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı için Bakanlık İl Müdürlüğü’ ne başvurulur (18 ay / Aylık 600TL ile sınırlı)
11. Binanın yeniden inşaatı ve güçlendirme uygulaması için kat maliklerinin ortak karar ile seçeceği müteahhit-inşaat şirketi ile sözleşme yapılır ve yeni binanızın inşaatına başlanır. (Yeni binanızın inşaatı yapı denetim şirketleri ve kentsel dönüşüm kredisi kullandı iseniz bankaların uzmanları tarafından her aşamada denetlenir.)
12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz belediyeden (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina anlamına gelen) İSKANLI TAPULARINIZ alınır.
Back to top
 ©  2017 ZKDM Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Merkezi